Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

HĐND xã Tam Phước thông qua nghị quyết về phát triển KT-XH năm 2017

Sáng ngày 30.12, HĐND xã Tam Phước tổ chức kỳ họp lần thứ 4, khóa XI, nhằm đánh giá tình hình KT-XH, ANQP năm 2016, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017, và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác theo luật định.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã Tam Phước đã tập trung thảo luận và quyết nghị thông qua nhiều mục tiêu phấn đấu đạt được trong năm 2017 như: Tập trung duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt. Cơ cấu ngành CN-TTCN là 55%; TMDV là 25,4%; NN là 19,6%. Giá trị sản xuất Nông –lâm nghiệp đạt 118 tỷ đồng, CN-TTCN đạt 410 tỷ đồng, TMDV đạt 185 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng/người/năm. Lĩnh vực VH-XH, tập trung các giải pháp quyết liệt để đảm bảo an sinh xã hội, phấn đấu giảm hộ nghèo còn dưới 2,3 %; cận nghèo dưới 3 %, tỷ lệ hộ có 3 công trình vệ sinh kiên cố đạt 98,7%. Xây dựng 2 tộc họ văn hóa, 7/7 thôn giữ vững danh hiệu văn hóa, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa trên 94%. Đào tạo và giải quyết lao động có việc làm trong năm: 110 lao động, lao động qua đào tạo đạt 64%; lao động có việc làm thường xuyên đạt 93%, lao động phi nông nghiệp chiếm tỷ lệ 59,3%. Đảm bảo 100% học sinh ra lớp, 99% học sinh tốt nghiệp THCS,duy trì xã phù hợp với trẻ em. Phấn đấu 7/7 thôn đạt chuẩn về ANTT.

tamphuochdnd

Được biết, năm 2016 kinh tế Tam Phước tiếp tục duy trì và tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp đạt trên 116 tỷ đồng. CN-TTCN, TMDV trên địa bàn phát triển mạnh với tổng giá trị trên 460 tỷ đồng. Đáng chú ý là Tam Phước tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đến đầu tư sản xuất kinh doanh, góp giải quyết việc làm cho người dân địa phương, nâng mức thu nhập bình quân trên đầu người năm đạt 29 triệu đồng/người/năm.

Hải Châu

Tin mới

Banner liên kết

portalhuyen

NONGTHONMOI

hcm2

ngaytbls

xuctiendautu

pgd

BDKH

qoffice

congkhaingansachnew 1

 

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home
Green Blue Orange Back to Top