Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Khai mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Phú Ninh khóa XI

 

Sáng ngày 18/12/2018, HĐND huyện Phú Ninh (khóa XI) khai mạc kỳ họp thứ 11 dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bùi Võ Quảng cùng các Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thanh và Phan Thanh Thám.
Tổng thu ngân sách vượt chỉ tiêu dự toán giao
Phát biểu tại phiên khai mạc, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bùi Võ Quảng đánh giá: Năm 2018 là năm bản lề của kế hoạch phát triển KTXH 5 năm (2016-2020). Cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, sự năng động, sáng tạo của các ngành, địa phương và toàn thể nhân dân đã góp phần quan trọng vào kết quả đạt được về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng huyện Phú Ninh năm 2018: tổng giá trị sản xuất đạt 5.989 tỷ đồng, bằng 98% kế hoạch đề ra và tăng 15,9% so năm 2017. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người đạt 36,5 triệu đồng/người/ năm, cao hơn so với năm 2015 là 10,5 triệu đồng. Tổng thu ngân sách đạt 134,69 tỷ đồng, bằng 132% dự toán tỉnh giao, 107% dự toán HĐND huyện giao. Tổng vốn đầu tư tăng hơn 10% kế hoạch đề ra, một số công trình hạ tầng huyện được đầu tư như: các tuyến giao thông ĐH, đường Ofid, các công trình trường học, thủy lợi. Việc sắp xếp lại bộ máy, sắp xếp thôn, khối phố theo chủ trương của tỉnh bước đầu có chuyển biến tốt...
Tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các đại biểu nghiên cứu, thảo luận làm rõ kết quả đạt được, nguyên nhân về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế và xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018; xây dựng các chỉ tiêu, giải pháp kế hoạch phát triển năm 2019 theo hướng tiếp tục bám sát phương hướng, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đề ra. Tập trung đánh giá tình hình thu - chi ngân sách năm 2018, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019, kế hoạch đầu tư công năm 2019. Xem xét các báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2018 và UBND huyện trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; các báo cáo trình bày tại kỳ họp. Đồng thời, đề nghị các đại biểu nghiên cứu, góp ý vào đề án về sắp xếp lại trường, điểm trường, lớp học gắn với việc bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ở các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn huyện đến năm học 2020-2021 và đến năm 2030.
Năm 2019, tập trung hoàn thành cơ bản các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX
Về phương hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2019, báo cáo tại kỳ họp, ông Lê Văn Ninh - Phó Chủ tịch UBND huyện khẳng định, nhiệm vụ chủ yếu năm 2019, Phú Ninh sẽ tập trung hoàn thành cơ bản các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đề ra. Giải quyết dứt điểm các tồn tại nhiều năm trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường, giải phóng mặt bằng. Đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển kinh tế nhằm nâng cao thu nhập cho người dân và tạo nguồn lực cho phát triển. Tập trung nguồn lực để xử lý cơ bản nợ xây dựng cơ bản. Bên cạnh đó huy động tốt các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả chương trình NTM, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện, xã NTM, khu dân cư NTM kiểu mẫu, xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính, trọng tâm là sắp xếp, củng cố bộ máy, đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu phát triển. Chăm lo tốt đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội... Báo cáo một số chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu năm 2019, ông Lê Văn Ninh nhấn mạnh: Cơ cấu kinh tế NN-CNXD-TMDV theo tỷ lệ 15%-47%-38%. Thu phát sinh kinh tế trên địa bàn do Chi cục Thuế quản lý thu tăng trên 14%. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 40 triệu đồng. Phấn đấu hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM và 10/10 xã đạt 19/19 tiêu chí theo Quyết định 756/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh. Đối với khu dân cư NTM kiểu mẫu, phấn đấu đạt chuẩn đối với 03 thôn dự kiến không sáp nhập, đạt 100% tiêu chí theo phương án ban đầu và ít nhất 60% tiêu chí theo phương án bổ sung đối với 07 thôn sáp nhập. Giảm 59 hộ nghèo và 46 hộ cận nghèo. Giao quân đạt 100% chỉ tiêu...
Sắp xếp lại trường, điểm trường, lớp học

hoidong

Quang cảnh buổi khai mạc Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Phú Ninh khóa XI.

Đáng chú ý, tại kỳ họp lần này, UBND huyện đã trình bày Đề án sắp xếp lại trường, điểm trường, lớp học gắn với việc bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ở các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn huyện đến năm học 2020-2021 và đến năm 2030.
Hiện nay, toàn huyện có 34 trường công lập, trong đó 11 trường Mầm non, 13 trường Tiểu học, 10 trường Trung học cơ sở (THCS), 54 điểm trường, 395 lớp, 12.053 học sinh với 849 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học đã được huyện quan tâm đầu tư, bổ sung hằng năm. Đến nay 100% trường học được kiên cố hóa, tầng hóa; nhiều trường đạt chuẩn sau 5 năm được kiểm tra công nhận lại và công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Với mục tiêu toàn huyện có quy mô các trường, điểm trường, lớp học phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; phát huy và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học... Huyện Phú Ninh phấn đấu đến năm 2021, 100% trường đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và phát triển thể chất cho học sinh. Khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập về bố trí điểm trường, lớp học hiện tại. Theo đó, huyện sẽ sắp xếp giảm 02 trường, 13 điểm trường có quy mô nhỏ. Tăng số lượng học sinh/lớp tiến tới đảm bảo sĩ số học sinh/lớp theo quy định của Điều lệ các cấp học đối với những nơi có điều kiện thuận lợi. Giảm 10% biên chế so với năm 2015.
Cụ thể, định hướng và phương án sắp xếp trường, điểm trường đến năm học 2020-2021 giảm 02 trường, 11 điểm trường, 20 giáo viên, 02 cán bộ quản lý (CBQL), 02 tổng phụ trách (TPT), 04 nhân viên (NV) sau sắp xếp. Giai đoạn 2021-2025 và 2025-2030, tiếp tục sắp xếp trường lớp học và tinh giản biên chế theo chỉ tiêu giao của cấp trên đảm bảo năm 2025 giảm 10% biên chế so với năm 2021 và năm 2030 giảm 10% so với năm 2025. Tổng nguồn kinh phí thực hiện Đề án là 141,7 tỷ đồng,
Cũng tại phiên khai mạc kỳ họp, huyện Phú Ninh tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với 21 chức danh do HĐND huyện bầu nhiệm kỳ 2016 – 2021, được quy định tại Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội. Đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND huyện đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm.
Trước đó, ngày 17/12/2018, HĐND huyện khóa XI kỳ họp thứ 11 đã tổ chức phiên họp nội bộ và thông qua các Nghị quyết: Kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND năm 2019 và Phê chuẩn kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2019.
Chiều nay 18/12/2018, kỳ họp tiếp tục với phiên thảo luận tại Tổ.

Kim Thạch

Tin mới

Banner liên kết

portalhuyen

NONGTHONMOI

hcm2

ngaytbls

xuctiendautu

pgd

BDKH

qoffice

congkhaingansachnew 1

 

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home
Green Blue Orange Back to Top