Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Văn bản Đảng ủy

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 CÔNG VĂN chi đạo về triển khai thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt đối với người có công với cách mạng và bảo trợ xã hội đại trà năm 2024 trên địa bàn xã Tam Thái 134
2 Đề cương tuyên truyền đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của huyện Phú Ninh 294
3 Công văn chỉ đạo tuyên truyền Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Phú Ninh 293
4 CÔNG VĂN của Đảng ủy xã về việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Phú Ninh theo Nghị quyết 13/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh Quảng Nam 423
5 Công văn của Đảng ủy về mừng Đảng - đón xuân Giáp Thìn năm 2024 1061
6 Đảng ủy xã Tam Thái ban hành Kế hoạch số 41-KH/ĐU Thực hiện phong trào xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường “sáng - xanh - sạch - đẹp” ngày 16/6/2021 4788
7 Chỉ thị số 13-CT/HU, ngày 13 tháng 5 năm 2021 của Huyện ủy Phú Ninh tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện phong trào xây dựng , cải tạo cảnh quang môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp 7399

Tin mới

Banner liên kết

portalhuyen

NONGTHONMOI

hcm2

ngaytbls

xuctiendautu

pgd

BDKH

qoffice

congkhaingansachnew 1

 

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Văn bản chỉ đạo, điều hành Văn bản Đảng ủy
Green Blue Orange Back to Top