Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

CÔNG VĂN số 92/LĐTBXH ngày 08/7/2024 của Phòng lao động thương binh và xã hội huyện Phú Ninh về việc tạm dừng chi trả trợ cấp xã hội đối với các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện

1 copy

Công_văn_tạm_dừng_chi_trả_TCXH.signed.pdf


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tin mới

Banner liên kết

portalhuyen

NONGTHONMOI

hcm2

ngaytbls

xuctiendautu

pgd

BDKH

qoffice

congkhaingansachnew 1

 

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Thông tin tuyên truyền CÔNG VĂN số 92/LĐTBXH ngày 08/7/2024 của Phòng lao động thương binh và xã hội huyện Phú Ninh về việc tạm dừng chi trả trợ cấp xã hội đối với các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện
Green Blue Orange Back to Top