Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Đảng uỷ xã Tam Thái tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng kháo XIII

Thực hiện Kế hoạch số 90-KH/ĐU, ngày 22/12/2022 của Đảng ủy xã Tam Thái về Kế hoạch tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ngày 29 tháng 12 năm 2022, Đảng ủy xã Tam Thái tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Hồng Quân, HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc Hội nghị. Hội nghị được tổ chức trong một ngày, buổi sáng quán triệt cho 06 chi bộ thôn và buổi chiều dành cho các chi bộ còn lại và các đồng chí buổi sáng không tham gia dự học được.

image001 copy

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Đảng ủy xã Tam Thái mời báo cáo viên Trần Ngọc Nhiều – Giảng viên chính Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam về báo cáo với Đảng bộ 04 chuyên đề gồm: Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Kết luận số 45-KL/TW về “Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đảng ủy xã Tam Thái yêu cầu sau hội nghị này, các đồng chí cán bộ, đảng viên tham gia học tập cần phải thực hiện việc viết bài thu hoạch sau khi học tập Nghị quyết./.

Tố Trinh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tin mới

Banner liên kết

portalhuyen

NONGTHONMOI

hcm2

ngaytbls

xuctiendautu

pgd

BDKH

qoffice

congkhaingansachnew 1

 

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home
Green Blue Orange Back to Top