Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023

Sáng ngày 24/01/2024, UBND xã Tam Thái tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

TDYN 1

Quang cảnh hội nghị

Theo đó, năm 2023 các phong trào thi đua được triển khai thực hiện có hiệu quả, nhiều gương điển hình tiên tiến được phát hiện, biểu dương, nhân rộng góp phần vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã. Một số kết quả nổi bậc năm 2023 của xã: Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã tiếp tục phát triển ổn định, tổng sản lượng lương thực 2.843 tấn, đạt 100,14% so với kế hoạch năm; triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm và sản xuất theo chuỗi liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; kinh tế vườn theo Nghị quyết số 35 của HĐND tỉnh Quảng Nam được triển khai có hiệu quả (được UBND huyện phê duyệt 21 vườn). Tiếp tục triển khai kế hoạch duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Phong trào thi đua "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" nhiều mô hình kinh tế hộ, tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả; công tác dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nông dân ngày càng đa dạng đi vào chiều sâu, tập trung tạo nhiều nguồn lực, kịp thời cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh; vận động xây dựng “Quỹ hỗ trợ nông dân” được 158.300.000 đồng, cho 07 hội viên vay để phát triển sản xuất. Phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” triển khai thực hiện có hiệu quả. Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, làm tốt công tác bảo vệ các sự kiện diễn ra trên địa bàn xã.

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tiếp tục được triển khai sâu rộng trên địa bàn xã, công tác xây dựng thôn, cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa được cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành đoàn thể quan tâm thực hiện tốt. Năm 2023 số hộ đạt danh hiệu GĐVH: 2084 hộ/2191 hộ, đạt tỷ lệ 95,1%, tăng 2,6%; Hộ đạt danh hiệu GĐVH 3 năm liền: 1600 hộ/2191 hộ đạt tỷ lệ 73%; có 4/6 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa. Cơ quan xã, các trường học, trạm y tế đã thường xuyên quan tâm quán triệt và ý thức trách nhiệm trong thực hiện văn hóa công sở của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngày càng được nâng cao, nhất là trong phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị đã chủ động nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ; giữ gìn nơi làm việc xanh - sạch - đẹp; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trên địa bàn xã tạo thuận lợi, kết nối được người dân với chính quyền.

TDYN 2

Tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023

Kết thúc năm 2023, Đảng bộ - HĐND - UBND - MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội (Nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh, công đoàn) và các tổ chức xã hội của xã được cấp trên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tại hội nghị, UBND xã đã tặng cờ thi đua cho 01 tập thể nhân dân và cán bộ thôn Xuân Phú có thành tích dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của xã, tặng giấy khen cho 02 tập thể nhân dân và cán bộ thôn Hòa Bình và thôn Khánh Thọ; tặng giấy khen cho 10 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023./.

Nguyễn Thị Điểm


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tin mới

Banner liên kết

portalhuyen

NONGTHONMOI

hcm2

ngaytbls

xuctiendautu

pgd

BDKH

qoffice

congkhaingansachnew 1

 

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home
Green Blue Orange Back to Top