Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Đảng bộ xã Tam Thái tập trung đẩy mạnh công tác tạo nguồn, phát triển Đảng viên.

Đảng bộ xã Tam Thái có 260 đảng viên, tham gia sinh hoạt tại 12 chi bộ trong đó có 06 chi bộ thôn, 03 chi bộ trường học, 01 chi bộ Quân sự, 01 chi bộ Công an và 01 chi bộ Trạm y tế xã. Trong nhiều năm qua, công tác phát triển đảng ở Tam Thái gặp nhiều khó khăn trong đó nguyên nhân chủ yếu là do thiếu nguồn và hạn chế trong tạo nguồn phát triển đảng. Bởi vậy, để làm tốt công tác phát triển đảng viên, ngay từ đầu năm 2024 Đảng bộ xã Tam Thái đã xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu cụ thể về công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên cho từng chi bộ. Đảng ủy xã tăng cường chỉ đạo các chi bộ nắm vững quy trình thủ tục, các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới. Do vậy, các chi bộ ngày càng sát sao hơn trong việc thực hiện công tác phát triển đảng và có những biện pháp khắc phục kịp thời những khó khăn vướng mắc, nâng cao hiệu quả công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên. Đảng bộ xã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhất là làm tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Đảng.

01

Chi bộ Trường TH Kim Đồng tổ chức lễ kết nạp đảng viên

Xác định nguồn phát triển đảng viên chủ yếu là trong các tổ chức đoàn thể, Đảng ủy thường xuyên quan tâm theo dõi tình hình hoạt động của đoàn thể. Tăng cường chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút ngày càng nhiều đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt trong tổ chức. Chú trọng đẩy mạnh phong trào, hoạt động thi đua cho phù hợp với tình hình địa bàn và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, từ đó phát hiện những cá nhân tiêu biểu, để bồi dưỡng, giáo dục giới thiệu cho Đảng.

02

Đoàn xã tổ chức kết nạp đoàn viên tạo nguồn giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp

Căn cứ vào chỉ tiêu đã giao, Chi bộ đã cử những quần chúng ưu tú, lập danh sách cử đi học các lớp bồi dưỡng phát triển Đảng. Sau đó, Chi bộ tổ chức giao nhiệm vụ để thử thách và có nghị quyết phân công đảng viên chính thức giúp đỡ cho các quần chúng ưu tú được rèn luyện, phấn đấu đứng trong hàng ngũ của đảng. Đặc biệt, trong các buổi sinh hoạt chi bộ hằng tháng, đảng viên được phân công theo dõi giúp đỡ quần chúng có nhận xét, báo cáo những mặt mạnh, mặt yếu của quần chúng để chi bộ nhận xét, đánh giá góp ý và chăm lo, đào tạo bồi dưỡng, đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định. Do thực hiện chặt chẽ từng bước, từng khâu trong tạo nguồn, phát triển đảng viên mới mà công tác phát triển đảng ở Đảng bộ xã Tam Thái đã có sự chuyển biến tích cực. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ xã đã xét kết nạp được 04 đảng viên mới đạt 50% chỉ tiêu Huyện ủy giao, nâng số lượng đảng viên mới kết nạp lên tổng số 32/40 đảng viên (đạt 80%) chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Hiện nay, tiếp tục hoàn chỉnh 04 hồ sơ phát triển Đảng để trình Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến trong tháng 7/2024.

03

Chi bộ thôn Trường Mỹ tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên

Để nâng cao chất lượng, Đảng bộ còn chú trọng công tác giáo dục tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao nhận thức lý luận chính trị cho đội ngũ đảng viên mới và các quần chúng cảm tình đảng. Việc theo dõi xét kết nạp, chuyển đảng viên dự bị lên chính thức, chuyển sinh hoạt đảng được thực hiện đảm bảo quy định về thời gian và có chất lượng. Công tác quản lý, kiểm tra và giám sát đảng viên được thực hiện nghiêm túc theo điều lệ Đảng. Nhờ đó, mà các đảng viên đã không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác chuyên môn, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của người đảng viên trong công tác xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

04

Chi bộ Trường MG Anh Đào tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác phát triển Đảng, trong năm 2024 Đảng bộ xã Tam Thái sẽ tập trung chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và các chi bộ đẩy mạnh công tác tạo nguồn, giới thiệu cho đảng, phấn đấu kết nạp 12 đảng viên mới. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ kết nạp được 40/40 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu phát triển Đảng theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã đã đề ra. Đồng thời, làm tốt công tác quản lý, quan tâm bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng được nhiệm vụ được giao./.

Cẩm Y

Tin mới

Banner liên kết

portalhuyen

NONGTHONMOI

hcm2

ngaytbls

xuctiendautu

pgd

BDKH

qoffice

congkhaingansachnew 1

 

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home
Green Blue Orange Back to Top