Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Đại biểu HĐND xã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8

Nhằm phục vụ kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ giữa năm), từ ngày 16 đến ngày 20/6, đại biểu HĐND xã ở đơn vị bầu cử tại các thôn đã tổ chức tiếp xúc cử tri trên địa bàn 06 thôn.

Tham dự và tiếp xúc với cử tri có các đại biểu HĐND xã ở các đơn vị bầu cử; đại diện thường trực HĐND xã; lãnh đạo UBND xã đến dự và theo dõi việc tiếp xúc cử tri tại từng thôn.

image001 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Hình ảnh tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử thôn Khánh Thọ

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND xã đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 và thông tin nội dung, thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức Kỳ họp thứ 8 HĐND xã khóa 13; kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 06 và lấy ý kiến việc sửa đổi bổ sung phương án quản lý đất 5% trên đại bàn xã.

Cử tri tại các thôn đã tham gia đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung như: vấn đề ô nhiễm môi trường ở các điểm thu gom rác thải cần được quan tâm xử lý, việc xử lý các trường hợp liên quan đất sử dụng đất không đúng mục đích, tình hình đảm bảo an ninh trật tự; việc làm bìa đỏ trong nhân dân liên quan đến đất UBND xã quản lý; việc xây dựng nông thôn mới liên quan đến các nội dung cơ chế hỗ trợ cho người dân chưa được kịp thời; đề nghị xã quan tâm đưa vào kế hoạch đầu tư kênh mương nội đồng để phục vụ sản xuất.

Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cử tri, lãnh đạo UBND xã đã trả lời trực tiếp tại buổi tiếp xúc. Một số kiến nghị còn lại, các đại biểu ở các đơn vị bầu cử sẽ tổng hợp và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết và trả lời cho cử tri.

Trọng Khanh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tin mới

Banner liên kết

portalhuyen

NONGTHONMOI

hcm2

ngaytbls

xuctiendautu

pgd

BDKH

qoffice

congkhaingansachnew 1

 

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home
Green Blue Orange Back to Top