Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Đại hội Công đoàn cơ sở xã Tam Thái, lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 -2028

Vào ngày 17/03/2023 Công đoàn cơ sở xã Tam Thái đã tổ chức Đại hội công đoàn, lần thứ V,, nhiệm kỳ 2023-2028. Về tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Võ Thị Thu Thủy - Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Ninh; đồng chí Lê Hồng Quân – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã. Cùng toàn thể đoàn viên công đoàn cơ sở xã Tam Thái.

đại hội công đoàn 1

Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, đại hội công đoàn cơ sở xã Tam Thái, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028; báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở xã Tam Thái đã thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, Công đoàn kịp thời lắng nghe, ghi nhận, đề nghị cấp trên và các cơ quan liên quan kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất của đoàn viên công đoàn; tổ chức 04 cuộc giám sát về việc thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức; giám sát việc thực hiện quy chế thi đua khen thưởng đối với UBND xã Tam Thái; đề xuất và phối hợp với UBND xã có biện pháp chăm lo, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc cho đội ngũ đoàn trong cơ quan như: thực hiện hỗ trợ tiền tài liệu khi cán bộ hoàn thành chương trình học chuyên môn theo quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, hỗ trợ khó khăn cho cán bộ, mua sắm bàn ghế, tủ đựng hồ sơ, sửa chữa nhỏ một số nội dung trong phòng làm việc theo nguồn kinh phí đã được HĐND xã phân bổ. Quan tâm đến việc sắp xếp cán bộ không chuyên trách được kiêm nhiệm để tạo điều kiện tăng thu nhập cho cán bộ không chuyên trách .Đề nghị UBND xã cần có buổi làm việc để chấn chỉnh, phê bình cán bộ làm việc chưa hiệu quả, chưa đạt được kế hoạch nhiệm vụ được giao.

Phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức tốt Hội nghị Cán bộ, công chức hàng năm đảm bảo thời gian quy định, qua hội nghị Ban thanh tra nhân dân, UBKT công đoàn báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra hằng năm, BCH công đoàn báo cáo công khai tình hình thu chi tài chính của công đoàn, đồng thời biểu dương một số cá nhân đoàn viên công đoàn đạt thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua do công đoàn phát động. BCH Công đoàn đã phối hợp với UBND xã tổ chức cho cán bộ, đoàn viên đi tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình trong công tác, nhằm giúp cho cán bộ, đoàn viên người lao động bồi dưỡng thêm kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ trong công tác đạt hiệu quả cao. chức. Các hoạt động xã hội cũng luôn được cán bộ, đoàn viên công đoàn xã đặt biệt quan tâm. Trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, đoàn viên công đoàn đã tham gia đóng góp các quỹ xã hội được 4.500.000đ nộp về huyện .Xây dựng quỹ khuyến học cơ quan, mỗi cán bộ cơ quan là 10.000đ/ tháng. Trong nhiệm kỳ đã xây dựng được số tiền là 21 triệu đồng để tổ chức hoạt động khen thưởng cho các cháu thiếu nhi là con của cán bộ, đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc trong học tập.Tham gia quỹ đền ơn đáp nghĩa hằng năm nhận phụng dưỡng 01 mẹ Việt Nam anh hùng và 01 gia đình chính sách với số tiền đóng góp trong nhiệm kỳ gần 50 triệu đồng.

Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023- 2028 với một số nội dung trọng tâm như: Xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên và tổ chức Công đoàn xã Tam Thái vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước Đẩy mạnh các phong trào thi đua hành động cách mạng; thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động trong cơ quan, góp phần xây dựng xã Tam Thái đạt xã NTM Nâng cao. NTM kiễu mẫu.

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Võ Thị Thu Thủy- Huyện Ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Ninh ghi nhận những kết quả công đoàn xã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2022, đồng thời yêu cầu Công đoàn xã tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, người lao động; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua hàng năm nhằm xây dựng công đoàn xã ngày càng vững mạnh.

Cũng tại Đại hội đồng chí Lê Hồng Quân– Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Công đoàn cơ sở xã đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nêu lên một số nhiệm vụ quan trọng để Công đoàn cơ sở xã đưa vào thực hiện trong nhiệm kỳ tới đó là: Thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên nhằm phát huy tốt vai trò để tổ chức công đoàn thực sự là mái nhà chung của đoàn viên công đoàn. Phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ trong đơn vị thông qua hội nghị cán bộ, công nhân viên chức hàng năm, phát huy quyền dân chủ của cán bộ, đoàn viên; phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi của cán bộ đoàn viên tại cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

BCH Công đoàn ra mắt

Đại hội đã bầu BCH Công đoàn cơ sở xã Tam Thái, khóa V nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 5 đồng chí, bầu uỷ ban kiểm tra gồm 3 đồng chí, bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu LĐLĐ huyện Phú Ninh nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nguyễn Thị Điểm


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tin mới

Banner liên kết

portalhuyen

NONGTHONMOI

hcm2

ngaytbls

xuctiendautu

pgd

BDKH

qoffice

congkhaingansachnew 1

 

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home
Green Blue Orange Back to Top